|Home| |Informatie| |Filmpjes| |Locaties| |Contact|
Aanmelden
Locaties
Let op!, alleen voor bassischolen!
Provincie
Naam:
Basisschool
Adres
Postcode
Plaats
Gemeente
Telefoon
Directeur
Contactpersoon
Telefoon Contactpersoon
Functie Contactpersoon
Aantal Leerlingen Gr. 7
Aantal Leerlingen Gr. 8
E-Mail Contactpersoon
Is er een verkeerswerkgroep of verkeersco÷rdinator op school?
Nee
Ja, Naam
Ervaart u problemen met tractoren in de schoolomgeving en/of op school-thuis routes?
Nee
Ja, Namelijk:
Als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, hoeveel km moeten ze dan gemiddeld fietsen?
Worden overige belanghebbenden (gemeente, politie, loonwerkers,  omwonenden) betrokken bij het oplossen van problemen bij een verkeersonveilige schoolomgeving?
Nee
Ja, wie en op welke manier?
Opmerkingen:
Draaiboek